<
recensies

Beelden in Gees 2012

Dynamiek is er in soorten en maten. Wie de beelden van Jeanette Jansen ziet, ervaart dynamiek in het kwadraat. In het Engelse taalgebied kent men de uitdrukking ‘caught in the act’. Beter dan met deze kernachtige woorden kan haar beeldhouwkunst nauwelijks omschreven worden.

In de bronsplastieken wordt het kortstondige moment gevangen en stilgelegd. Jeanette Jansen zoomt in op de heersende blik van een haan. Ze bevriest het moment van de ongekende snelheid en felheid waarmee twee paarden en jockeys gelijk opgaan naar de finale van de race. Ze ‘betrapt’ twee hazen die in opperste spanning tegenover elkaar staan. Of ze fixeert zich op een naakte vrouw te paard: beiden combineren lichaamsbeheersing met gratie. In al deze gevallen gaat het om samengebalde energie, concentratie en pure expressiedrang.

De beelden zijn toegankelijk en herkenbaar. Ze gaan over krachtmetingen en confrontaties, over overleven en posities bepalen. Mensen en dieren staan naast of tegenover elkaar in hun passie, extase, souplesse, levenslust en overlevingsdrang. De spanning en concentratie die dat met zich meebrengt zijn voelbaar en zichtbaar in beelden die tot het uiterste gaan. Dat leidt tot situaties en taferelen waarin de frictie tussen stilstand en beweging volledig wordt opgeheven. De ervaring van het moment wordt verhevigd. Waar nodig wordt het maximale rendement behaald door lichaamsdelen weg te laten of onder extra spanning te zetten.

Auteur: Wim van der Beek

Auteursrechten: Pers- en tekstbureau Van der Beek, Wezep

Opdrachtgever: Beelden in Gees, Schaapveensweg 16, 7863 TE Gees

door Drs. Ad van Doorn

Soms word je verrast, aangenaam verrast. Dat gevoel had ik toen ik rondwandelend tijdens een expositie, voor het eerst de toegankelijke beelden van Jeanette Jansen zag.

Mens en dier vormen de belangrijkste inspiratiebronnen. Schijnbaar moeiteloos beeldt zij de kracht, soepelheid en de schoonheid van mens en dier uit. Door haar vaardigheid de door haar gekozen objecten vorm te geven, krijgt de beschouwer het gevoel een concreet moment te zien, het wegvliegen, neerstrijken, vluchten of aanvallen van het door haar gekozen object, dat tot in het kleinste detail wordt uitgewerkt.

De beeldtaal is sterk. Onbezorgde en vrij luchtige kunst wisselen af met intense emotie en passie. Soms probeert ze met een goed oog voor de anatomie de kenmerken van de door haar gekozen onderwerpen zo summier mogelijk te verbeelden, in veel gevallen door het weglaten van een substantieel deel van het lijf. Letterlijk en figuurlijk ontdoet ze de figuren van massa en laat ze drijven en wiegen op de wind. Door het weglaten en de houding van mijn objecten benadruk ik dat wat mij zo fascineert, zegt Jeanette.

Dat beweging en volmaakte rust haar bijzonder inspireren blijkt niet enkel uit haar dierfiguren. Ook in de plastische vormgeving en minutieuze gedetailleerdheid van mensen toont zij haar kunnen. Een jockey wordt vastgelegd in een fase van intense draf of galop, een balletdanseres vereeuwigd op het moment tussen snelle beweging en volmaakte stilstand. Spanning alom.

Ook het vrouwelijk naakt, een geliefd thema in de beeldende kunst en talloze malen uitgebeeld, weet Jeanette op geheel eigen wijze vorm te geven. Hoe lieflijk, elegant en vol gratie is niet het sterk sensuele beeld Sans Gene, geen geidealiseerde verschijning van de vrouw ditmaal maar een intens fysiek beeld van een vrouw, vastgelegd op een ogenblik van expressieve extase.

Een geweldige liefde voor mens en dier blijkt uit haar beelden. Het werk mag er zijn. In korte tijd is Jeanette Jansen uitgegroeid tot een veelbelovend kunstenares. Geen wonder dat het werk van Jansen bij veel kunstliefhebbers zo gewild is. Nog belangrijker is, dat het kunstenaarschap van Jeanette de potentie heeft nog verder uit te groeien. Iets meer durf en zelfvertrouwen kunnen haar ontwikkeling enkel ten goede komen.

Drs. Ad van Doorn